Proje ve Müşavirlik Hizmetleri

Meslek hayatımda ulusal ve uluslararası büyük ölçekli projelerde çalışma ve deneyim kazanma fırsatım doğdu.  Kazandığım deneyimlerim ışığında aşağıdaki konu başlıklarında proje hizmeti vermekteyim.

Hesap metodu olarak uluslararası hesap programları kullanılmakta. Çizimler pozlu – metrajlı ve saha için tüm detayları kapsayacak şekilde oluşturulmaktadır. Projelendirme sırasında kendi yazdığım programlardan da yararlanmaktayım.

Aşağıdaki konu başlıkları rastgele geçilmiş olmayıp ! tüm konu başlıklarında çalışılmış, proje yapım ve yönetim deneyimine sahibim. Konu başlıkları ile ilgili lütfen referans isteyiniz.

Betonarme 

*Bina Tipi Yapılar ( Lisanslı Sta4CAD kullanıcısıyım)

*Endüstriyel Tesisler

*İstinat Duvarları ( L ve G Tipi Başta Olmak Üzere Her Türlü Betonarme Duvar)

*Su Yapıları ( Su Kanalları, Terfi İstasyonları, Pompa Binaları, Havuzlar, Su Depoları,  Arıtma Tesisleri, Kontrol Yapıları

*Menfezler

*Derin Temeller

*Yapı Güçlendirme (Betonarme – Yığma – Çelik – Su Yapılarının Onarımı)

Çelik

*Endüstriyel Tesisler

*Kule Vinç Kolları

*Konveyör Hat vb. Endüstriyel Ekipman Mesnetleri

*Kutu Kesit Ortaayak Kapama Yapıları

*Şaft ve Baraj İçi Galeri Çelik Merdivenleri ve Platformları

*Tünel Çelik İksa Projeleri

Yol

*Yatay ve Düşey Güzergah Tasarımı

*Şev Hesapları ve Kazı – Dolgu Projeleri

*Tünel Giriş – Çıkış Yapıları Portal Kazı Projeleri

*Arazi Aplikasyon Projeleri

*Küçük ve Büyük Sanat Yapılarının Arazi Üzerinde Tasarımı

*Menfez Hidrolik Hesapları

*Köprü Hidrolik Hesapları

*Akadük Tasarımı

*Çelik Kompozit Köprü Tasarımı

*Taş Duvar, Gabion, Toprakarme Gibi Farklı Duvar Tipleri