yapı dizayn

Deprem Performans Analizi ve Yapı Güçlendirme

Yapı Dizayn Mühendislik
Deprem Performans Analizi ve Yapı Güçlendirme

Deprem Performans Analizi

Sonlu Elemanlar Hesap Yöntemi İle Yapı TS500  (Betonarme Yapılar) ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar İle İlgili Yönetmeliklerine Uygun Şekilde Modellenecek. Yapı ve Eleman Bazında Performans Değerlendirilmesi Yapılacak. Yapı Düzensizlikleri, Eleman ve Sistem Yetersizlikleri Ortaya Koyulacaktır.


1)   Jeolojik ve Geoteknik Çalışmalar

Parsel bazlı zemin etüdü yapılacaktır. Zemin Emniyet Gerilmesi, Zemin Yatak Katsayısı, Yeraltı Su Seviyesi, Temel Tipi İçin Gerekli Parametreler ve bu parametrelerin dinamik tesirler altındaki yapı ile etkileşimi uzman jeoloji ve geoteknik mühendisleri tarafından hesaplanacaktır. İlgili Jeolojik ve geoteknik raporlar hesap ekinde sunulacaktır.

 

2 ) Röleve Saha Çalışmaları

 

Yapı analizi için binanın genel ölçüleri ve taşıyıcı sisteme ait eleman bazlı (kiriş, kolon, döşeme, perde vb.) ölçülerin belirli olması gerekmektedir. Mevcut yapıya ait projenin tedarik edilmesi bu süreci hızlandırsa da mevcut projenin olması durumunda dahi tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. Binalara ait mimari , statik, planlar ve detaylar yerindeki mevcut duruma göre yeniden projelendirilecektir.

 

Bununla birlikte yapısal tasarım, imalat , zaman içinde malzeme yorulması, zeminde oluşabilecek farklı oturmalar nedeni ile yapıda olası mevcut hasarlar da bu projelere eklenerek performans analizin doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Ayrıca uygun olması durumunda temel sisteminin belirlenmesi için bina içinden ve dışından tespit amaçlı kazılar yapılacaktır. İlgili mimari ve statik röleve projeleri hesap ekinde sunulacaktır. (Bknz. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik Madde 15.2.5.1)

 

3 ) Beton ve Donatı Sınıfının Belirlenmesi

 

Yapımıza ait eleman boyutları ve bina mimarisi belli olmasına karşın yapımızın inşasında kullanılan beton ve donatı sınıfının da belirlemesi gerekmektedir. Karot ile beton numunesi alıp laboratuvarda basınç testi yapılacaktır. Schmidt  çekici ile de bu değerleri korele ederek fazla eleman için değerlendirme yapılabilecektir. Donatı için ise yapıdan donatı numunesi alınarak çekme deneyine tabi tutulacaktır. (Bknz. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik Madde 15.2.5.3 )

 

Eleman bazlı donatı pursantajları (donatı miktarları) ve donatı teşkili (nasıl bir işçilikle, tasarımla donatıların bağlandığı) de tespit edilmelidir. Bunun için yüzey sıyırmaları ve röntgen ile binanın taşıyıcı elemanlarının donatı teşkillerinin tespiti gerekmektedir. Yine donatı detektörleri ile birçok elemanın etriye ve boy donatı aralıkları tespit edilecektir. (Bknz. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılarla İlgili Yönetmelik Madde 15.2.5.2 )

 

Yapılan tüm çalışmalar neticesinde Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Madde 15.2.5. Betonarme Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi `de aktarılan tüm doneler saha çalışmaları ile elde edilmiş olunacak. Malzeme numune adetleri için de yine ilgili yönetmelik esas alınacaktır.

 

Hesap raporunun ekinde tüm bu saha çalışmalarına ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylı labaratuvarlar tarafından hazırlanan beton , çelik numune test sonuçları , röntgen çıktıları, yüzey sıyırmalarından edinilen tüm tespitlere ait fotoğraflar  sunulacaktır. Tespitler sırasında binaya verilecek hasarlar tamir harçları ile tamir edilecek buna karşın kaplama, boya vb ince işler kapsamındaki tamiratlar yapılmayacaktır.

 

4 ) Yapının Sonlu Elemanlar Hesap Yöntemi İle Modellenmesi ve 3D Performans Analizi

 

Yapıya ait zemin, röleve ve malzeme donelerinin tamamlanması sonrasında yapı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğin Madde 15.8. Mevcut Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi kapsamında analiz edilecektir. Analiz ile yapının güvenilirlik düzeyi ortaya koyulacaktır.

 • Yapının güvenli olarak değerlendirilmesi durumunda yapının kullanılması için herhangi bir sakınca yoktur.
 • Yapının deprem ve işletme yükleri açısından zafiyeti olması durumunda ise; güçlendirme yapılması önerisinde bulunulacaktır.

Hesap raporunun içeriğinde yapı ve eleman bazlı performans hesapları sunulacaktır.

 

 

23

senelik
mühendislik
tecrübesi

200

başarıyla
tamamlanmış
proje

Mevcut Yapıların Performans Analizi ve Güçlendirmesi İle İlgili Refefanslar

 • Milli Eğitim Bakanlığı – Eğitim Projesi-Bölge-D İçin Proje Yönetimi, Dizaynı ve İnşaat Kontrolluk Danışmanlık Hizmetleri (2003)
 • IPKP – İstanbul’da Seçilen Yüksek Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi İçin Danışmanlık Hizmetleri (2007)
 • MSB – GATA K.lığı Büyük Onarımı Hizmet Projesi ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması (2006) 
 • MSB – Mersin – Mut Askerlik Dairesi Yığma Bina Güçlendirmesi (2002)
 • Antalya Bayındırlık Müdürlüğü – Antalya İl Özel İdare Binası Güçlendirmesi – İçin Proje Yönetimi, Dizaynı (2002)
 • MSB – İzmit Konca Similasyon Binası Güçlendirmesi – İçin Proje Yönetimi, Dizayn (2002)
 • Filiz Barilla Makarna Fabrikası – Onarım Güçlendirme – Keşif, Metraj, Hakkediş ve Saha Mühendisliği (2000)
 • Öktem Apartmanı – Onarım Güçlendirme – Şantiye Şefliği (2000)
 • Evim Yapı Koop. – Onarım Güçlendirme – Şantiye Şefliği (2001)
 •  Özel – Bolu ve Düzcede Apartaman Tipi Yapıların Güçlendirmesi (50.000 m² ) – İçin Proje Yönetimi, Dizaynı
 • Karayolları Ordu İşletme Şefliği Gürgentepe Bakımevi Binası Güçlendirmesi (2019)
 • Samsun Vezirköprü İlçesi Tahtaköprü Köyü Güçlendirmesi (2020)

Call Now Button
Open chat