yapı dizayn

Yaklaşık Maliyet ve İhale Hazırlık Hizmetleri

Yapı Dizayn Mühendislik
Yaklaşık Maliyet ve İhale Hazırlık Hizmetleri

Yapı Dizayn ekibi olarak, kamu ve özel sektörde yapım işi (üstyapı, altyapı, yol  vs.) yaptırmak isteyen kurum veya kuruluşlar,  yapım işlerine başlamadan önce gerek ihale çalışmaları gerekse bütçe ve ödenek çalışmaları için yapılacak olan işin  yaklaşık olarak ne kadara mal edileceğini bilmek isterler ve bize danışırlar. Yaklaşık maliyet, proje aşamasındaki bu işin yaklaşık olarak ne kadar bir maliyet gerektirdiğini tespit etme sürecinin genel adıdır. Bu maliyetin tespit edilmesi işi piyasada ağırlıklı olarak inşaat mühendisleri tarafından, tesisat ve elektrikle ilgili kısımlar da makine mühendisleri ve elektrik mühendisleri tarafından yapılır.

20

senelik
mühendislik
tecrübesi

200

başarıyla
tamamlanmış
proje

Her ne kadar yapının/işin bedelini belirleme çalışmasının adı yaklaşık maliyet olsa da esas amaç ihale edilecek işin gerçek değerine en yakın tutarın hesaplanabilmesidir. Bundan dolayı yaklaşık maliyet hesaplanırken ilgili mevzuatta belirtildiği üzere; meslek odası ve kamu kurumlarının yayınladığı birim fiyatlardan ve konusunda deneyimli firmalardan fiyat araştırmaları yapılmalıdır.
Call Now Button
Open chat